Årsmöte 14 februari

  • Kerstin Hallkvist (mötessekr) Benngt Andersson (mötesordf)
  • Årsmötet 2018
  • Birgitta Andersson med SPelFinkarna o Sångfåglarna
  • Solweig "Solan" Nyblom
  • Kerstin Hallkvist (mötessekr)  Benngt Andersson (mötesordf)
  • Årsmötet 2018
  • Birgitta Andersson med SPelFinkarna o Sångfåglarna
  • Solweig "Solan" Nyblom