Qi Gong

Inställt tills vidare; Ledarbrist !

P.g.a. rådande situation i samhället, så är Furugården stängt.

Utifrån detta, så är Qi-Gongen inställd tills vidare.

Vi efterlyser även någon som är  intresserad och är villig att leda Qi-Gongen.

Hör av er till någon i styrelsen