MattCurling

På grund av att Furugården är stängd tills vidare; ingen aktivitet

  • Mattcurling på hög nivå
  • Besök hos Österfärnebo 14:e april 2019
  • Besök hos Österfärnebo 14 april 2019
  • Besök hos Österfärnebo 14 april 2019
  • Mattcurling på hög nivå
  • Besök hos Österfärnebo 14:e april 2019
  • Besök hos Österfärnebo 14 april 2019
  • Besök hos Österfärnebo 14 april 2019

P.g.a. rådande situation i samhället, så är Furugården stängt. 

Utifrån detta, så är MattCurlingen inställd tills vidare.

 

När vi får möjlighet att börja spela, så brukar vi delar upp oss i två lag och spelar en match före kaffestunden och en match efter kaffet.

Kontaktpersoner:  Birgit Viklund  070-581 4122 eller Sivert Mellin  070-275 7517

Välkomna till en trevlig motionsform när möjligheterna återkommer.