Extra årsmöte 16 oktober

SPF Seniorerna Syrenen Sandviken kallar till x-tra årsmöte den 16:e oktober 2023

Föreningens medlemmar kallas härmed till x-tra årsmöte den 16:e oktober 2023 klockan 14.00 på Valhalla. Det x-tra årsmötet kommer ske i samband med månadsträffen samma datum.

Föredragningslistan kommer enbart omfatta följande: 
·         Val av ny ordförande
·         Fyllnadsval av ny styrelsemedlem.

SPF Seniorerna Syrenen Sandviken
Valberedningen