Medlemskortet för 2022

OBS!
I senaste numret (nr 2) av tidningen Senioren finns Medlemskortet för 2022 bifogat!