Kallelse Årsmöte 21 februari 2022

SPF Syrenen Sandviken håller årsstämma för år 2021 den 21 februari 2022

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsstämma för år 2021 den 21 februari 2022 (v12)
Årsmötet kommer sedvanligt ske i samband med månadsträffen samma datum.
Lokal kommer meddelas senast en vecka innan mötet.
Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 28 januari (V4).
Styrelsen kommer innan årsmötet delge föredragningslista, verksamhetsberättelse 2021 samt valberedningens förslag. Samtliga handlingar kommer finnas på vår hemsida senast 7 februari 2022 (v10). Övriga handlingar kommer vara tillgängliga på årsmötet.
Medlemmar som ej har tillgång till e-mail eller hemsidan och som vill ha tillgång till verksamhetsberättelse, årsmötets föredragningslista kan kontakta styrelse representanter Göran Berter(ordförande) telefon 070-6163522, Anitha Eriksson 076-0144848 eller CG Haglund 073-0861262.
Styrelsen
SPF Seniorerna Syrenen Sandviken