Boendepolitiskt program

Boendepolitiskt program 2022

En människas boende – bostaden och dess omgivning – är väsentligt för
välbefinnandet, hälsan och välmående. Särskilt väsentligt är det de
gånger i livet då man behöver trygghet som allra mest. Ett boende
anpassat till de egna förutsättningarna har stor betydelse för den
enskildes upplevelse av trygghet.
Av detta skäl har SPF Seniorerna tagit fram ett boendepolitiskt program. (<== Klicka här
Vår organisation engagerar och är seniorers röst. Genom programmet
formulerar vi hur vi ser på seniorers boende och vilka åtgärder som krävs
av det politiska systemet för att ett tryggt boende för alla seniorer ska
uppnås.

Med vänlig hälsning
Krister Lundgren
SPF Seniorerna Syrenen
Boendegruppen