Medlemsblad

Information gällande SPF Seniorerna Rudan

Bomhus, Gävle

SPF förening nr 993 av distrikt nr 53 Gästrikland

PROGRAM OCH MÖTESDAGAR 2019

Styrelsemöten är första tisdagen i månaden kl. 09,00
Månadsmöten är vanligen andra tisdagen i månaden kl. 14.00  Folkets hus, Bomhus centrum. Undersommarmånaderna har månadsmötena uppehåll.

OBS ! Om du har svårt att ta dig till någon månadsträff eller uppsamlingsplats vid resa eller utflykt, kontakta någon i styrelsen

Annonsering sker i dagstidningarna under föreningsnytt. Spara programmet!

PROGRAM OCH MÅNADSMÖTEN
Under fliken "Almanacka" finner du månad för månad Rudans planerade aktiviteter. 

Övrigt planerat under året kan vara Trafikdag, Vårfest, Surströmming och Höstfest .

Välkommen på våra möten!
Tag gärna någon vän med dig!

STUDIER
Studier och kulturarrangemang anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

AKTIVITETER
BOULE spelas under sommaren tisdagar 13,00
Rolf Wåhlander 070-6058639
Kenneth Mattsson 070-2062715

BOWLING varje onsdag 11:30 ej under sommaren
Vakant

KANASTA varannan tisdag ej under sommaren
Birgitta Andersson 070-8981088

BOKCIRKEL måndag före månadsmöte
Britt-Inger Jonsson 070-3460647

Vi tar med tacksamhet emot program- och aktivitetsförslag.

RESOR
Ansvarig Anita Gustafsson och Christer Rönn
Resor hittar du på vår resesida genom att klicka här.


Studieförbundet Vuxenskolan.
Kontaktperson i SPF Rudan är Anita Gustafsson tel 026-193254.

Lämna gärna förslag på cirkelverksamhet studiebesök eller andra aktiviteter.

Rudans Plusgironummer. 746892-9