Årsmöte 2022

Årets årsmöte hölls vid Restaurang Porten
den 8 februari 2022.