Mån.möte 20190409

Lasse Eldebrandt underhöll med sång o musik från 60-talet.
I övrigt var det lotteri, fika samt information.
På mötet var vi 50 medlemmar.