Mån.möte 20190409

Lasse Eldebrandt underhöll med sång o musik från 60-talet. I övrigt var det lotteri, fika samt information. På mötet var vi 50 medlemmar.