Mån.möte 20170314

Göran hälsade oss välkomna till dagens mån.möte.
Åsa Olsson underhöll med sång och musik,
Information om hemsida och kommande resor samt sedvanlig lottdragning med Jonny Viering som första vinnare.