Jan 2017 Mån.möte

Tis 10 jan 2017
Göran Nordström hälsar oss välkomna.
I dag var vi 59 st. på månadsmötet.
Göran Persson, berättar om djur, fåglar, fjärilar och småkryps leverne.

Kaffe, the och smörgås innan vi övergår till information om hemsidan och div resor.

Avslutningsvis det sedvanliga stora lotteridragningen.

Göran tackar oss för visat intresse.