Årsmöte 2021

Vid årsmötet i Bomhus Folkets hus den 4 maj 2021 per capsulam, deltog endast styrelsen och två justeringsmän.