20170411 Mån.möte

SPF Rudan Bomhus hade månsdsmöte den 11/4. Vi inledde med en tyst minut
för vår bortgångne, f d ordförande Håkan Olsson . Därefter hälsade vår v ordförande Curt Morén 45 medlemmar och vår gäst Gösta Carlestam välkommen.
Han berättade hur Gävle utvecklades till en blomstrande handelsstad under 1800-talet. Kända byggherrar uppförde pampiga byggnader
i Gävle såväl som i Stockholm. Mötet avslutades med lottdragning och priser från ett välfyllt prisbord.