E-medborgarvecka

10-15 oktober
Välkommen till biblioteket under eMedborgarveckan och delta i föreläsningar,
visning av Digitalt museum, digital handledning, digital grundkurs, och VR-test