Verksamhetsplan 2021

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för
SPF Seniorerna Österfärnebo 2021

Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är de mål och riktlinjer för åren 2018 - 2020, som antogs vid förbundskongressen i Gävle 2017. På grund av rådande pandemi förlängs målsättningen även till 2021, enligt distriktsstämmans beslut.

Huvudrubrikerna i detta dokument är:
Fler och engagerade medlemmar En stark röst för seniorerna
Öka vår synlighet En organisation i tiden
Bakgrund: SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. SPF Seniorerna finns runt om i landet och har cirka 250 000 medlemmar fördelade på drygt 820 lokalföreningar i 27 distrikt. Prioriterade frågor enligt förbunds-kongressen i Gävle i juni 2017 är:
Vård och omsorg Seniorrespekt Konsumentpolitik.

Vi-anda och identitet
I syfte att öka Vi-andan och få en tydligare identitet skall vi i föreningen engagera flera medlemmar i planerande och genomförande av årets aktiviteter på olika områden.
Föreningens aktiviteter skall ha en tydlig "avsändare" och vara väl förberedda.

Rekrytera och behålla
Under året skall genom personliga kontakter rekryteras minst tio nya medlemmar.
Ett varierat och intressant programutbud skall eftersträvas.
Trivselträffar, en gång per månad, januari-april, september - december. Utflykter, sommartid.
Åtgärder för att stimulera telefon- och datoranvändning.
Boule på banan i Österbor, torsdagar; på Lingonguppet, måndagar, från vår till höst.
Bridge under vinterperioden.
Studiecirklar pågår och nya startas beroende på intresse såsom läsecirklar och digitalisering.
Mattcurling, pågår vinterhalvåret i Bygdegården.
Motions- och friskvårdsaktiviteter i olika former.

Påverkan och inflytande
Vi är representerade i RPR (Regionförbundets pensionärsråd), genom Anders Wallin, Sandviken, och Rurik Löfmark, Gävle, och i KPR (kommunala pensionärsrådet) i Sandvikens kommun genom Alvar Olsson.
Ärenden i kommunala pensionärsrådet skall diskuteras i styrelsen eller i annat lämpligt forum. Styrelsen skall skapa kontakter för en fortlöpande dialog med politiker och beslutsfattare i frågor som rör lokala förhållanden för våra medlemmar.
Anordna offentliga påverkans/informationsmöten i äldrepolitiska frågor i samarbete med andra organisationer.
-2- Verksamhetsplan 2021

Rådande rekommendationer skall följas under rådande Coronapandemi. Detta innebär att vi måste flytta fram årsmöte och andra sammankomster vid inomhusaktiviteter. För närvarande gäller samlingar inomhus på max. 8 personer. Eftersom vi är en prioriterad grupp, äldre över 70 år, så förutsätter vi att restriktionerna kommer att lättas allteftersom vi blir vaccinerade. Skrivet den 4 maj 2021.

Styrelsens förslag till träffar under 2021
Januari Trivselträff i Sockenstugan. Inställt.
Februari Årsmöte i Sockenstugan. Framflyttat.
Mars Trivselträff i Sockenstugan. Inställt.
April Vårlunch i Bygdegården. Inställt.
Mars/april Promenad i elljusspåret, måndag onsdag, fredag.
Utflykter till Vindskyddet vid Vattentornet och Granön när vitsipporna blommade.
Maj Utflykter till Strångnäs och Sevedskvarn.
Juni Årsmöte.
Juni/juli Utflykter + underhållning i Koversta, en em
Augusti Surströmmingsfest i Koversta. SPF ansvariga.
September Trivselträff.
Oktober Trivselträff.
November Trivselträff.
December Jullunch i Bygdegården.

Ev. besök med underhållning på Solängsgården, vårt äldreboende.

Alla sammankomster planeras till onsdagar om möjligt i första hand, 3:e eller 4:e onsdagen i
månaden.


Verksamhetsplan 2021