Verksamhetsberättelse 2020

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 2 0 Styrelsen för SPF Seniorerna Österfärnebo får härmed avge följande berättelse för 2020: Styrelsen har haft följande sammansättning: Alvar Olsson, ordförande, Olle Persson, kassör, Berit Olsson, sekreterare, Kerstin Olsson, vice ordförande samt ledamöterna Lena Lund, Gertrud Lindroth och Christer Persson. Bengt Andersson har varit ansvarig för föreningens hemsida. Övriga funktionärer: Revisorer har varit Bengt-Erik Liw och Barbro Bäckman, ersättare Per Englund. Studieansvarig - Berit Olsson; Friskvårdsansvarig – vakant; Bouleansvarig - Åke Fransson och Bengt Andersson; Bridgeansvarig - Kenneth Wester; Trafikombud - Ulf Andersson; Syn- och hörselombud - Lena Lund; Lotteriansvariga - Elisabeth Johansson och Per-Arne Johansson; Reseledare - Christer Persson; IT- och mattcurlingansvarig, Bengt Andersson; Äldrefunktionärer - Kerstin Olsson och Alvar Olsson; Medlemsregisteransvariga – Olle Persson och Alvar Olsson. Serveringskommittén har bestått av: Ingeborg Johnsson, sammankallande, Berit Bergqvist, Inga-Lill Gavell, Eva-Karin Qvarnström, Margit Wedin och Per Lindström. Valberedning: Erik Bergstrand, sammankallande, Bengt Andersson och Inga-Lill Gavell. Alvar Olsson har varit ersättare i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) i Sandvikens kommun. Föreningen hade vid årets slut 142 medlemmar. Nio nya medlemmar har tillkommit under året, fyra medlemmar har avlidit och fem har avregistrerats. Årsavgiften för 2020 har varit 200 kronor/medlem, därav 160 kronor till förbundet, 20 kronor till distriktet och 20 kronor till föreningen. Aktivitetsbidrag har erhållits från Göranssonska Stiftelserna, Sandvikens kommun, SPF distriktet och Studieförbundet Vuxenskolan. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. 22 januari. Trivselträff i Sockenstugan med Lage Bergström från Åsmundshyttan i Torsåker. Lage berättade om ”Bilder med glädje över natur omkring oss” främst insekter och växter, 32 deltagare. 26 februari. Årsmöte i Sockenstugan, med Bengt-Erik Liw som mötesordförande. Kummelåsens spelmän underhöll. 38 deltagare, styrelsen omvaldes i sin helhet. 26 augusti. Surströmmingsfest i Koversta. PRO inbjöd till coronaanpassad förtäring med surstömmingswraps. Tipsvända med aktuella frågor och för uppskattad underhållningen svarade Long Gone Smiles Band med traditionell country. 9 september. Träff vid Hellströms fäbod, vi cyklade, åkte moped och bil och fikade. Birgitta Hellström berättade om släktens liv och leverne. Trots regnväder kom över 20 personer. 23 september. Vi vandrade på Gästrikeleden från Gysinge till Koversta, en härlig promenad i vacker Dalälvsnatur, sju deltagare. Verksamhetsberättselse 2020 Övriga aktiviteter: 12 mars. IT-café på biblioteket med bibliotekarie Regina Pekkala. Promenader. Tisdagar efter midsommar träffades vi i Koversta för promenad med kulturinslag. Julbord med cartering från Gysinge Värdshus. I samarbete med PRO subventionerade vi för medlemmar med 140:-/person. Ett flertal medlemmar deltar i pågående skrivarcirkel med Tord Andersson. Studiecirklar: Kummelåsens spelmän träffades några gånger under januari - februari och övat folkmusik. Läsecirkel. På våren läste läsecirkeln Marit Kaplas bok ”Osebol” med berättande dikter från Klarälvsdalen i Värmland men från mitten av mars fick vi ställa in planerade aktiviteter. På hösten läste man Karin Smirnoffs bok ”Jag reste ner till bror”. Cirkelledare är Kerstin Söderstam. 12 personer har deltagit i litteraturcirklarna och träffats 6 ggr på vårterminen och 5 ggr under hösten. Bridge har spelats i Gåvan vid några tillfällen under vårterminen men coronan gjorde att aktiviteten blev inställt under hösten. Boule har spelats under sommarperioden på torsdagar i Österbor och Lingonguppet på måndagar vid 40 tillfällen. I genomsnitt 16,4 deltagare per gång. Totalt har 28-29 olika personer deltagit i spelet någon gång under säsongen och genomfört 656 starter. Distriktets Seriespel blev inställt. DM-tävling med ett herr- och ett damlag genomfördes, där vårt damlag vann DM för första gången och herrlaget placerade sig som trea. Poängboule på PRO-banorna i Gysinge för hela distriktet blev inställt pga coronan. Mattcurling har ordnats i Bygdegården 17 gånger, med totalt ca 30 deltagare. I genomsnitt med 18,2 deltagare per gång. Deltagarna betalar 20:-/gång till lokalhyran och övriga omkostnader. Ledsagarservice. Vi erbjöd att hjälpa till med ledsagarservice vid Solängsgården och hemtjänsten. Sex medlemmar är anmälda. Endast några tjänster kunde genomföras före nedstängningen för coronan. SPF:s distriktsstämma genomfördes digitalt den 24/8 och ordföranden fick representera hela föreningen. Berit Olsson är ordinarie revisor i distriktet, Erik Bergstrand ingår i distriktets valberedning och Bengt Andersson är distriktsfunktionär för mattcurlingen. Kerstin Olsson och Alvar Olsson finns med i distriktets ”Äldrefunktionärs-grupp”. 2020 blev ett annorlunda år pga coronaviruset, covid-19 och vi tvingades att anpassa verksamheten till gällande restriktioner. Vi har lärt oss att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla ut, trots att det blir påfrestande i längden. Pandemin fortsätter, vi får förlita oss på att vaccineringen får snabb effekt och att vi därmed åstadkommer en flockimmunitet och åter kan börja träffas i våra olika aktiviteter. Styrelsen tackar för visat förtroende under 2020 och vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar, som på olika sätt bidragit till årets nedbantade verksamhet. Österfärnebo den 10 mars 2021 /Alvar Olsson/ /Olle Persson/ /Kerstin Olsson/ /Lena Lund/ /Berit Olsson/ /Christer Persson/ /Gertrud Lindroth/