Mattcurlingen börjar

Start måndagen den 3 oktober kl 13,00 -15,30, i Bygdegården och fortsätter måndagar samma klockslag och plats.

Deltagaravgift 20 kronor till lokalhyran. (Kan komma att höjas senare). Medtag eget fika till pausen kl 14,00. 

Både tidigare och nya deltagare välkomna till trevlig samvaro och aktivitet!