Komplettering

Under rubriken Mötesreferat på föreningens hemsida ligger nu ett utförligare referat från senaste dagsresan till Dalarna 27 juli med några ytterligare bilder.