Trivselträff, januari.

26 JAN onsdag Trivselträff i Sockenstugan. Start 13.30. Erik och Patricia
Bergstrand berättar om sin tid i Afrika och om Patricias tid som invandrare i
Sverige.
VÄLKOMNA!