Distriktets resor

Är Du intresserad av distriktets resor, finns länken till dessa nu åter inlagd på föreningens hemsida under rubriken Resor. Av någon anledning har den fallit bort tidigare i sommar.