Boule

SPFare! Vi tackar för intresset den gångna säsongen. Under 2020 har det spelats boule vid 40 tillfällen på banorna i Österbor och Lingonguppet, trots den sena starten. Medeltalet deltagare har varit 16,4 per gång. Den sedvanliga poängboulen i Gysinge fick vi ställa in detta år. Det har inte varit något seriespel i distriktet denna sommar och inget spel mot PRO Österfärnebo heller. Vi hoppas kunna starta boulespelet i föreningens regi på våra banor i Österbor och på Lingonguppet då restriktionerna förhoppningsvis lättas i mitten på maj 2021