Läsecirkeln

Läsecirkeln fortsätter på biblioteket udda veckor kl. 13,30.Upplysningar Berit Olsson 20431