September 2020 Aktiviteter/möten/fester inställda

Kära SPF medlemmar!

Coronapandemin har gjort det här året till ett helt exceptionellt år för oss alla. Vi har fått isolera oss och inte haft möjlighet att träffa släkt och vänner som vi kanske är vana att göra. Många av oss har också varit förhindrade att utföra vardagliga sysslor som handling, besök hos läkare, tandläkare, apotek och bibliotek m.m. Dessutom har vi varit förhindrade att resa som många också har varit vana med.

Det här har ju också inneburit att föreningslivet har blivit hårt drabbat och att så gott som alla aktiviteter har varit inställda, inklusive våra SPF möten.

Det har nu kommit till vår kännedom att det finns medlemmar som känner ett missnöje för att vi i styrelsen för SPF Konvaljen inte har arrangerat några aktiviteter över huvud taget under den här perioden. Det är ju vår uppgift som styrelse att se till att vi har ett intressant program med medlemsträffar, resor och andra aktiviteter. Vi är också de första att hålla med om att det är mycket tråkigt att vi har det läge vi har just nu och att alla träffar är inställda..

Vi i styrelsen har haft ett antal möten under den här perioden, de allra flesta av dem som digitala möten. Vi har även haft digitala ordförandeträffar inom distriktet där vi också diskuterat situationen, utbytt erfarenheter och försökt hitta idéer till aktiviteter vi skulle kunna genomföra. Det visar sig att de flesta föreningarna i distriktet har följt ungefär samma linje som oss och haft inga aktiviteter alls, eller väldigt få. SPF centralt rekommenderar ju också (liksom de flesta andra förbund) att vi skall vara väldigt försiktiga med att samla våra medlemmar till olika arrangemang. Som pensionärsförening hör ju de allra flesta av våra medlemmar också per definition till en riskgrupp.

Allt det här tillsammans har gjort att vi i styrelsen för SPF Konvaljen hittills har valt en "försiktig" linje och ställt in samtliga medlemsträffar. Vi har hittills inte känt att vi vill ta på det ansvar det skulle innebära att samla våra medlemmar till möten under dessa omständigheter.

Dock längtar vi lika mycket som ni säkert gör efter att kunna hitta former för hur vi kan börja arrangera möten och träffar igen. Vi i styrelsen har ett par idéer på gång till någon slags gemensam aktivitet där vi skulle kunna träffas under säkra former och det återkommer vi med inom kort. Håll uppsikt i er E-post och på vår hemsida efter information.

Om någon av er har någon mer idé till vad vi skulle kunna göra och hur vi kan göra det på ett säkert sätt så vill vi väldigt gärna att ni hör av er till oss i styrelsen genast.

Med vänliga hälsningar och hopp om att alla håller sig friska

Styrelsen för SPF Konvaljen, Hofors-Torsåker
Ingvar Åberg, Christer Björn, Anna-Britta Wallner, Elisabeth Dannberg, Eira Källgren, Elisabeth Kämpe, Ola Carlström