Information om protokoll m.m.

Föreningsinformation

Föreningens bankgironummer i Swedbank är 484-9659.
Swish nummer:  1234301081.

På SV:s exp finns en pärm märkt "SPF Konvaljen".
Där finns årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll.