Information om protokoll m.m.

Föreningsinformation

Föreningens bankgironummer i Swedbank är 484-9659.

På SV:s exp finns en pärm märkt "SPF Konvaljen",
där ni kan läsa protokoll, inbjudningar till resor, fester m.m.