Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Ordförande Marianne Pedersen 076-111 15 53
Vice ordförande Ann-Britt Jonsson 070-318 01 81
Kassör Christer Muren 070-605 28 46
Sekreterare Ann-Britt Jonsson 070-318 01 81
Vice sekreterare Birgitta Härdin 070-584 83 18
Ledamot Bengt Svensson 076-814 36 03
Anne-Marie Rundqvist 070-7886230

Resor Gun Nordin 070-225 54 52

Revisorer Karin Nilsson 070-253 64 63
Karin Emstedt 073-802 38 00
Revisorssuppleant Lars-Åke Sund 070-371 70 42
Studieansvarig Agneta Sund 070-325 30 34
Friskvård/ Hemsida Birgitta Härdin 070-584 83 18
Trivselkommitté Agneta Steen 072-323 20 69

Programgrupp Ann-Britt Jonsson 070-318 01 81
Anne-Marie Rundqvist 070-788 62 30
Alf Eklund 070-852 17 10

Boule Seved Lindberg 073-721 54 33

Jan Kadesten 070-325 07 41

Trafik Gerd Degerstedt 073-391 01 25
Seved Lindberg 073-721 54 33
Britta Andersson 070-396 59 75

Valberedning Mayvor Bergstrand 070-656 53 98
Karin Emstedt 073-802 38 00

Lotteri Ann-Britt Jonsson 070-318 01 81
Mayvor Bergstrand 070-656 53 98
Anne-Marie Rundqvist 070-788 62 30

Äldrefunktionär Laila Rydberg 070-201 09 04

Bibliotek Birgitta Wallberg 076-0269907