Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer för 2022

 

Ordförande:               Marianne Pedersen, 076-111 15 53
Vice ordförande:        Ann-Britt Jonsson, 070-318 01 81
Kassör:                      Christer Muren, 070-605 28 46
Sekreterare:              Ann-Britt Jonsson, 070-318 01 81
Vice sekreterare:      Birgitta Härdin, 070-584 83 18

Ledamot:                  Staffan Sandström, 070-554 02 12
                                  Anne-Marie Rundqvist, 070-788 62 30    Revisorer:                 Karin Nilsson, 070-253 64 63, sammankall.
                                  Inga Olsson, 070-326 18 61
Revisorssuppleant:   Lars-Åke Sund, 070-371 70 42

Valberedning             Gunilla Norberg, 073-694 23 16                                   

                                   En plats vakant.

--------------------------------------------------

Samarbetsråd           Ordförande och sekreterare
Studieansvarig:         Agneta Sund, 070-325 30 34

Friskvård                   Gunilla Nilsson, 076-104 66 51

Resor                        Gunilla Norberg, 073-6940230

                                  Ann-Marie Rundqvist,070-788 62 30 

Hemsida:                   Kenneth Bognesand, 0708-107910
Trivselkommitté:        Agneta Steen, 072-323 20 69

Programgrupp:          Ann-Britt Jonsson, 070-318 01 81
                                   Veronica Eklund, 070-331 36 30
                                   Alf Eklund, 070-852 17 10

Boule:                        Jan Kadesten, 070-325 07 41

Trafik:                        Seved Lindberg, 073-721 54 33
                                  Mayvor Bergstrand

Lotteri:                      Ann-Britt Jonsson, 070-318 01 81
                                 Mayvor Bergstrand, 070-656 53 98
                                 Anne-Marie Rundqvist, 070-788 62 30

Bibliotek:                  Birgitta Wallberg, 076-0269907