Om föreningen

Ordförande Marianne Pedersen har ordet.

SPF Seniorerna grundades 1939, är Sveriges äldsta seniororganisation och har cirka 260000 medlemmar.

Föreningen SPF Seniorerna Hille bildades den 11 december 1995.

Inom Gävle kommun finns i dag fem lokalföreningar. SPF Seniorerna Hille är en av elva föreningar inom Gästriklands distrikt.

Föreningen är en religiöst och politiskt oberoende förening vars uppgift är att ta till vara medlemmarnas intressen samt driva äldrepolitiska frågor i samverkan med föreningarnas samarbetsråd i Gävle kommun.

Föreningens medlemsantal är ca 200. Medlemsavgiften för 2021 är 250 kronor varav föreningen behåller 70 kronor. Resterande går till SPF Seniorerna centralt och distriktet. I medlemsavgiften ingår också tidningen Senioren som kommer ut med 9 nummer per år.

SPF seniorerna Hille har träffar en tisdag i månaden i Församlingsgården intill Hille kyrka. Där serveras kaffe och smörgås till en kostnad av 40:-, information om viktiga frågor som rör oss pensionärer, lyssnar till något intressant föredrag, eget uppskattat lotter, utlåning av böcker och trevligt umgänge i största allmänhet.

Vår strävan är att under gemytliga former ha medlemsträffar, utflykter, studiecirklar, boule, resor m.m. samt att på bästa sätt verka för våra medlemmars bästa.

Vi vill gärna ha fler medlemmar i vår förening, så kom med du också.

Hjärtligt välkommen!