MÖTESPROGRAM  2021

Här nedan ser du aktiviteter för våren, sommaren och hösten 2021.

 

Aktiviteter och resor

Information om medlemsträffar skickas ut via programblad med posten och E-post samt finns på föreningens hemsida: www.spfseniorerna.se/hille

Vårens och sommarens träffar 2021

Den 1 juni får vi vara upp till 50 personer på våra möten. Då kan vi så smått dra igång flera verksamheter. Men vi skall vara lite restriktiva. Hålla lite avstånd och inte kramas för mycket !?

Kanske Årsmötet den 1 juni 2021 kan vara första träffen. Vid Boulehallen kl 13.

Sedan kör vi gång med Boulen på Hille Idrottsplats. Torsdag 3 juni kl 10 är första omgången. Sedan kör vi måndagar och torsdagar kl 10. Välkomna.

Folkhälsoveckan den 17 maj är avklarad. Många var med på olika program.

Den 1 oktober är det Rollatorvarvet. 

Boka in 1 oktober redan nu! Då firar vi FN:s internationella äldredag med ett evenemang i
Boulognerskogen med rörelse, musik och andra aktiviteter. Om du inte har något gånghjälpmedel är du
välkommen till Boulognerskogen som åskådare.
Detta under förutsättning att restriktionerna i samhället tillåter detta.
Rollatorvarvet är ett samarbetsprojekt mellan Gävle en äldrevänlig kommun, PRO, SPF, ABF och
Studieförbundet Vuxenskolan
Information om varvet följer här:
Gå rollatorvarvet med din käpp, rollator, rullstol eller gåstavar!
Varvet är drygt 800 meter långt. Start och mål vid scenen i Boulognerskogen
Evenemanget är ingen tävling utan ett trevligt arrangemang i syfte att främja fysisk aktivitet och
allmänt välbefinnande.
Syftet med varvet är att locka fler seniorer att röra sig i staden för att synliggöra dem och behovet av en
tillgänglig miljö. Ett annat syfte är att minska stigmatiseringen av äldre och hjälpmedel.
Staden Gävle ska vara till för alla oavsett ålder!
Stationer och uppträdanden längs varvet.
Smycka ditt gånghjälpmedel! Prisutdelning för finaste utsmyckning!
Deltagande är gratis men anmälan krävs! Du kommer att få ett startnummer och en fikabiljett
Anmälan är öppen mellan 1-24 september och sker till Studieförbundet Vuxenskolan tel. 020-120 28 08
eller ABF tel. 026-12 90 75. Du kan också anmäla dig via webbformulär på www.gavle.se/aldrevanlig

Studiecirklar och kulturaktiviteter anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan