SPF Seniorerna 80-år

SPF Seniorerna 80-års jubileum den 21 november vid månadsmötet på Silvanum

  • Sten Rahmberg
  • Pirkko i samtal med filmmästaren Björn Revenäs
  • Sören Strömberg
  • Sten Rahmberg
  • Pirkko i samtal med filmmästaren Björn Revenäs
  • Sören Strömberg

 

Casablanca och trumpetfanfar gladde när SPF firades för sina 80 år !

Vid månadsmötet 21 november på Silvanum firade SPF Gavle, SPF Seniorernas 80-åriga tillvaro från starten 1939. Kulmen kom att bli när vår musikaliske, tusenkonstnär Sören Strömberg efter det 4-faldiga levet drog till och överraskade med en pampig trumpetfanfar av bästa slag ! Ett uppskattat inslag efter kassören Hans Norlunds resumè om de 80 årens pensionärshistoria, lite i moll men ändock mest i dur med många dugliga krafter vid styret .

Kvällen för det 100-talet började med mingel i Silvanumfoajèn innan Bergman/Bogart med Casablanca tog över efter filmmästaren Björn Revenäs fina introduktion. Den efterföljande supén som krögaren Pau hade tillagat gjorde ingen besviken inkl. kaffet och god hemgjord tårta, som kronan på verket. Gavles ordförande Pirkko Jonsson höll i välkomnandet och talade sig varm om SPF Gavle, dess historia och framtid. "Vi seglar lite i medvind med ökat antal medlemmar påhejad av styrelse och övriga funktionärer".

Vår numera ende hedersmedlem Sten Rahmberg 93 med 11 år i styrelsen åren 1997-2008 höll ett spontant tal om SPF Gavle från den tiden, spetsat med roliga historier. Tidigare ordförande Lasse Pettersson tackade för maten och hela 80-årsarrangemanget med tillägget att det var väl använd tid och till ett populärt, avrundat medlemspris dessutom ! Synd bara att inte akustiken i lokalen är den bästa.

Kul med jubileèr som bara stärker banden men nästa gång först 2023 när vår egen förening SPF Gavle fyller 40 år efter omstarten 1983. Det ser vi fram emot men då lär nyare kvastar få sopa !

Till sist; Tack programkommittèn med Marta Forsbring vid rodret denna gång ! Väl mött igen !

2019-11-25 Hans Norlund