Besök från Radio Gävle den 22 september

Sven Johansson, f.d. chefredaktör på Arbetarbladet men nu ansvarig utgivare för Seniorradion på Radio Gävle kom till oss på Silvanum för berätta lite om deras verksamhet. Han hade dessutom med sig både tekniker som säkerställde att det tekniska fungerade som det skulle och ytterligare två medarbetare. Allt som allt mycket trevligt och intressant. Ca 50 personer dök upp och lyssnade. arrangemanget var kostnadsfritt och ingen föranmälan behövdes.