16 januari 2020 MånadsträffNatalie Gerami, marknads- och kommunikationschef vid Gävle Hamn;

"En kort historik samt en hamn i utveckling".


  • Gävle hamn
  • Natalie Gerami,
  • Den nya hamnen
  • Gävle hamn
  • Natalie Gerami,
  • Den nya hamnen

Gävle - en hamnstad vid EU:s längsta kust

Vid årets första medlemsträff hos SPF Seniorerna Gavle placerade Natalie Gerami, marknads- och kommunikationschef vid Gävle Hamn, det kommunägda företaget i åhörarnas medvetande.

Gävle Hamn är en av de tio största hamnarna i Sverige. Den inrymmer ostkustens största containerterminal. De framtida expansionsmöjligheterna är osedvanliga goda. Kapaciteten, effektiviteten och infrastrukturen med järnvägar och vägar innebär möjligheter för Gävle att axla en nyckelroll som logistiskt nav i Mellansverige för att medverka till att nå de klimatmål som riksdagen beslutat. Samtidigt finns det brister i hamnnäringen inom miljöområdet som måste hanteras.

Cirka sex miljoner ton god hanteras varje år av Gävle Hamn. Sågat timmer, stål, papper och massa är de största exportprodukterna som skeppas iväg via Gävle. Hamnen är arbetsplats för över 500 personer och dessutom många som temporärt knyts till verksamheten, exempelvis konsulter av olika slag.