Verksamhetsplan 2021

Verksamhet 2021

Verksamhet 2021

Coronapandemin fortsätter att begränsa föreningens möjligheter att bedriva verksamhet. Smittspridningen fortsätter. Risken att drabbas av covid-19 är därför fortsatt stor för våra medlemmar.

Vaccineringen har påbörjats. Vi hoppas att alla medlemmar väljer att vaccinera sig så snart möjligheten erbjuds, om det inte finns välgrundade medicinska orsaker för att avstå vaccin. Styrelsen är beredd att utvidga verksamheten, så snart det är tillräckligt säkert att göra det.

Till dess är det utomhusaktiviteter i mindre grupper som gäller, främst promenader. Dessa annonseras på föreningens hemsida och genom e-post till er medlemmar som har lämnat sådan adress till föreningen.

Styrelsen