Augusti 2022

Hej,
Höstens verksamhet i SPF Seniorerna Gavle har påbörjats. Det känns bra efter en sommar som meteorologerna haft påtagliga svårigheter att prognostisera, åtminstone på lokal nivå.
För egen del har jag påmints om att hög värme, tillsammans med hög luftfuktighet, inte är någonting för mig. Notera att jag har tillbringat sommaren i Gästrikland.
När styrelsen i Gavle nu rullar ut verksamheten, vill jag påminna om betydelsen av att du
avstår från aktiviteter tillsammans med andra om du har förkylningssymtom. Utgå från att det är covid-19, med eller utan testresultat. Se detta som en försiktighetsåtgärd, en omsorg om oss alla och verksamhetens upprätthållande.

Den 11 september är det valdag, även om förtidsröstningen redan har påbörjats. SPF
Seniorerna i Gävle (!) har ställt ett antal frågor till de politiska partier som nu har plats i kommunfullmäktige. Frågorna och svaren kommer att skickas ut via denna kanal i början av nästa vecka. Jag har ingått i den arbetsgrupp som mejslat ut och formulerat frågorna, som är ställda ur ett seniorperspektiv. Sammanställningen kommer även att publiceras på Gavles hemsida.
På onsdag 31 augusti kommer regionvalet att uppmärksammas. Det görs i en direktsänd webbsändning från Länsmuseet med början klockan 15:00. Följ utfrågningen genom en länk som du får genom att mejla till ida.danielsson@sv.se. Jag kommer att finnas på plats i min särskilda roll som intressebevakare inom Gavle.

SPF Seniorerna är partipolitisk obundet. Utifrån detta lyfts frågor som är av särskilt stort intresse för seniorer. Seniorer är förvisso inte är en homogen åldersgrupp, men vi har behov som är mer framträdande än hos andra åldersgrupper.

I skrivande stund är vi 599 medlemmar i Gavle. Ytterligare fem är på väg att registreras. Föreningen Tre Lågor i Valbo har upphört. Flera medlemmar har valt att ”flytta” till Gavle.
Välkomna till oss!

Under september finns följande träffar planerade:

6/9 Träff för medlemmar som hittills legat lågt i sitt deltagande i Gavles verksamheter och vill uppdatera sig under en fikastund.

13/9 Vinprovning

22/9 Krisberedskap på hushållsnivå.

Inbjudningarna börjar att skickas ut i närtid via e-post.
Gavles grupp på Facebook är ytterligare en kommunikationskanal.

Välkomna allesammans till en höst tillsammans med SPF Seniorerna Gavle, hälsar

Anders M. Johansson,
ordförande

Kontaktuppgifter: andersmjohansson1@gmail.com; 070-332 19 26 (dagtid)