November 2020

Gävle C

Kära SPF Gavle Seniorer

För en del affärsidkare har "svart fredag" blivit en hel svart vecka. En sån tur att det inte berör oss, vi ska ju inte i onödan utsätta oss för folkmassorna.

E-handel då, det är ju på ett plan ofarligt – och i många fall ekonomiskt fördelaktigt. Har du, kära medlem börjat använda av den möjligheten som enligt rapporter ökar lavinartat?

Fast då stöder man ju inte de lokala handlarna som behöver oss, för att hålla innerstaden levande, vilket ju är trivsamt då vi igen har en oproblematisk tillgång till centrum.

Dock är det tillgång till mycket annat som vore roligt. Träffar med nya medlemmar, födelsedagskalas för 80-åringar, canasta, biobesök, föredrag: allt det där blir ju aktuellt sedan.

Men vi har promenader, nästa gång tisdagen 1 december kl 10, med samling vid sjukhuskiosken. En grupp går ca 2-3 kilometer, den andra fortsätter lika mycket till. Vid årets sista styrelsemötet är en av huvudfrågorna vårens verksamhet, ur olika synvinklar.

Då vår verksamhet är så begränsad är det faktiskt positivt att ha ett förbund som fortsätter att arbeta på den centrala nivån. "Senioren" ger en bra bild av prioriterade frågor. Även det Kommunala pensionärsrådet (KPR) är aktivt med frågor som berör oss i Gävle.

Catharina Hedin, vår representant i KPR, rapporterar

"KPR rådet hade sex inplanerade möten för året. Det första mötet i februari kunde hållas. Sedan ställdes mötena för mars och maj in. Den första september hölls både ett fysiskt och digitalt möte och den 20 oktober träffades vi enbart fysiskt. Decembermötet är avblåst med hänsyn till utvecklingen av Coronan.

Coronan eller covid 19, vilket man väljer att säga har naturligtvis påverkat Omvårdnads verksamheter i hög grad. Redan i slutet på mars månad startades en Stödlinje i samarbete med Välfärd Gävles förebyggande verksamhet och med flera organisationer och deras volontärer. Särskilda krav ställdes på dem som valdes ut. Stödlinjen telefon 026 17 87 00 har framför allt åtagit sig serviceuppgifter. Under perioden mars-augusti har 808 samtal inkommit varav 59 % var i behov av inköp främst livsmedel och apoteksvaror. Rådgivande samtal har varit 38 %. 86 % av samtalen har kommit från riskgrupp 70 år och äldre, 14 % från anhöriga. Merparten 79 % har varit kvinnor som ringt. Stödlinjen fortsätter att vara öppen under hösten och utifrån nuvarande läge säkert året ut.

Omvårdnad har anställt vikarier på minst 3 månader för att i möjligaste mån få bättre kontinuitet under rådande omständigheter. Omvårdnad har haft särskilda coronateam för besök i hemtjänsten. På särskilda boenden har, som vi kunnat läsa i dagspressen, anhöriga endast kunna göra besök sittande ute bakom en plexiglasskärm i bästa fall. Det rådde besöksförbud under sommaren och tidig höst. Medarbetare är oftast den största risken för smittspridning.

Övrigt aktuellt från senaste mötet är att avvecklingen av korttidsboendet på Bergmästargården pausas och tas upp för beslut i början på nästa år. Tanken är att antingen när du är klar för hemgång efter sjukhusvistelsen skrivs ut till bostad med hemtjänst/hemsjukvård eller så bereds du en lägenhet i det särskilda boendet! Det blir nog ingen lätt förändring i genomförandet. Hur blir valfriheten för den äldre? 41 mkr beräknas sparas in genom den förändringen.

Digitaliseringen inom hemtjänsten fortgår. Kameraövervakning nattetid fungerar bra liksom nyckelfria lås . Utvecklingen fortgår för att kunna arbeta mobilt med bärbara datorer, o plattor med koppling till verksamhetssystem. Effektivisering och ökad säkerhet. På agendan står ett projekt att via sensorer direkt kunna avläsa provtagning, som ska kunna ske hemma. Tänk att slippa resa diabeteskontroller, blodtryckskontroller etc.

Busskorten föreslås kvarstå men med en årlig avgift på 280 kronor. Beslut i ks, därefter kf. Protester har synts i GD nu i helgen från Gävle Socialdemokratiska Seniorförening, så vi får se om ärendet passerar ks. De tycker fortsatt friåka eller om 280 kronor utökad tid för resemöjligheter. (Anmärkning: slutgiltigt beslut 30 november/pjn)

När det gäller Äldrevänlig stad väntar vi på resultat av baslinjemätning och som senare ska omvandlas till en handlingsplan.

Förenklad hemtjänst för personer 65 år och äldre gäller sedan november i fjol. Hjälp kan erhållas med serviceinsatser och anhörig kan få avlastning. Hittills 123 ärenden. Ansökan via myndighetskontoret inom Välfärd Gävle."

Detta från KPR. I nästa brev kommer det att bli en rapport från Regionala pensionärsrådet (RPR). Jag kommer även att skriva om vad styrelsen kommit fram till vid sista mötet före julen. Fram till dess önskar jag er en skön adventstid!

Pirkko Jonsson

070 6928184