Ordförandebrev mars 2022

Anders M Johanssons första ordförandebrev som ny ordförande

Bästa medlemmar,

Som nyvald ordförande i SPF Seniorerna Gavle är det glädjande att en pandemi inte längre utgör ett allvarligt hinder för föreningsaktiviteter. Om möjligheterna på nytt skulle försämras, kommer vi att få reda på det. Styrelsen är nu helt inriktad på att anordna aktiviteter.

Utan att här fördjupa mig, har den ryska invasionen av Ukraina samtidigt gett upphov till andra slags osäkerheter. Om den fortsatta utvecklingen vet vi ingenting. Om kriget i Ukraina kommer att påverka vår föreningsverksamhet, återstår därför att se. Men redan nu är det sannolikt flera av oss, som påverkas av funderingar om vad som händer och vad utvecklingen kan komma att medföra.

En sak är säker: Har ett hushåll förutsättningar att klara några dagar, utan att behöva handla förnödenheter såsom mat och läkemedel, är det en fördel. Kriser kan ju, som ni vet, för den enskilde ta sig många olika uttryck.

Föreningsaktiviteterna för våren har ”rullats ut”. Utöver träffar av olika slag, promenerar/vandrar Gavle varannan vecka, spelar canasta och schack samt håller bokcirklar. Vid varje aktivitet, som jag deltar i, märker jag hur stort behovet av att prata med varandra är.
Mer information om aktiviteter finns att hämta på Gavles hemsida på Internet. Den lämnas oftast även via e-post.
Gavle har en uttalad strävan att ta vara på medlemmars egna erfarenheter och kompetenser. För detta ändamål fyller föreningslokalen många gånger en bra funktion. Är det något som du gärna vill att det anordnas en om? Då skickar skickar du ett mejl till programkommitténs sammanhållande kraft, Marta Forsbring på marta.forsbring@gmail.com. Det gäller även dig, som skulle vilja dela med dig av ett intresse - eller vad det nu än är - till andra föreningsmedlemmar.

Underhållning, motion, kultur, lärande och social samvaro är vad som genomsyra verksamheten i SPF Seniorerna Gavle. Det mår vi alla i valda delar bättre av!

Anders M. Johansson
070-332 19 26 (dagtid)