Mars 2021

Ordförande brev mars 2021

  • Utsikt från Pirkkos fönster

Gävle 8 mars 2021

Kära SPF Gavle Medlemmar!

Hade livet varit som vanligt, hade vi haft årsmöte för 2020, valt nya funktionärer och sett fram emot ett nytt, aktivt verksamhetsår.

Men livet är ju inte som vanligt, ofta inte ens några månader i sträck. Nej, redan efter förra styrelsemötet kom nya begränsningar, ny förvarning om att den tredje vågen är på väg. Regionen, TV, radio håller oss informerade om vad som gäller, för oss handlar det om att ha kraft att följa alla begränsningar!

Men vi utgick inte från begränsningar utan från de nya möjligheter som vårvintern och våren har med sig: att ha ännu bättre förutsättningar att träffas ute. Så här planerar vi nu och hoppas att våra möjligheter att träffas ute i mindre grupper ( som kan vara flera!) kvarstår:

Vi firar våffeldagen i Boulognerskogen 25 mars kl 14.00 med våfflor och kaffe. Närmare information kommer!

Vi återkommer även om en fågelexkursion i april el maj, sannolikt till Bomhus.

Vi konstvandrar i centrala Gävle.

Vi har årsmöte i Regementsparken antingen april el maj. Både den ekonomiska redovisningen och verksamhetsberättelsen samt rapporterna från KPR och RPR kommer att finnas under en särskild flik på hemsidan.

Vi bjuder till en försommarlunch kanske vid havet, till ett fördelaktigt pris.

Jämna veckor promenerar vi med friskvårdarna.

Information om varje aktivitet kommer att finnas på hemsidan www.spfseniorerna.se/gavle och skickas som vanligt även som e-post till alla med e-adress.

För ett år sedan började vi karantäna. Vi stängde in oss, vi slutade träffa våra anhöriga och vänner, för en del av oss var omorienteringen i den nya, isolerade situationen tung. Med sommaren kom dock nya möjligheter, som att träffa dem man ville ute i det fria. Det blev en lättsammare period, ända till andra vågen och - för en del av oss – mörkret infann sig.

Vi blev varse om hur beroende energitillgången är av att mötas IRL. Nog är facetime och zoom och andra digitala kontaktvägar betydelsefulla men helt ersätter de inte de riktiga, fysiska mötena.

Det är ett viktigt skäl för oss i styrelsen att försöka hitta sätt att träffas i föreningen. Så vi hoppas att inga nya restriktioner omöjliggör det vi planerat för våren och försommaren. Vi ser fram emot att få träffa er!

Pirkko Jonsson

070-6928184

(P.S Dock: missa inte möjligheter till att förkovra dig i olika digitala tekniker via utbildningar som både SPF och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder, info finns på hemsidan! Vi vet ju faktiskt inte hur snabbt vaccineringen ger oss nya/gamla möjligheter till att ses utan begränsningar! D.S.)