Maj 2022 Sommarbrev

Sommarbrev från ordföranden

Våren kom på ett närmast explosionsartat sätt. Det grönskar så det knakar. Det grönskar så det knakar. för egen del vill jag helst ha 18-23 grader och fint regn på nätterna. Hoppas kan man ju alltid. Att det sedan blir vad det blir, vet vi ju alla.

Första halvårets aktiviteter inom SPF Seniorerna Gavle är snart genomförda. Återstår gör bl.a. en exkursion till Eskön den 31 maj med St. Olofstenen som mål. Håll koll på din e-postlåda!

Andra halvårets program beslutades häromdagen av styrelsen och ser ut så här:
(Programmet finns även under "Program/på gång i SPF Gavle")

Program för medlemsträffar hösten 2022 (Med reservation för ev. ändringar).
Alla aktiviteter görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Augusti
25 kl 14:00 Surströmming på Skärgårdskrogen i Utvalnäs. Sten Björkenstam underhåller på dragspel.
27 Kl 18:00 Helkväll i Musikshusets salonger för SPF Seniorerna i Gävle (samarrangemang med övriga SPF föreningar i Gävle).
Anmälan på vår mailadress i båda fallen.

September
6    Kl 14:00 Träff med quiz för ”gamla” medlemmar som ännu inte har börjat delta i verksamheten. Föreningslokalen (förhandsanmälan).
13  Kl 18:00 Vinprovning med Göran Larsson. Föreningslokalen (förhandsanmälan).
22  Kl 14:00 Krishantering. Dan-Axel Hällström, Civilförsvarsförbundet. Silvanum.

Oktober
1:a    Seniorvarvet i Boulongerskogen (samarrangemang).
11  Kl 14:00 Hudläkare Ingela Svedberg, Specialistläkargruppen. Föreningslokalen.
27  Kl 14:00 Chefredaktörerna för GD och AB. Silvanum.

November
8  Kl 18:00 PUB-afton. Lions lokal på Vågskrivargatan.
15 Kl 14:00 Vi firar årets 80-åringar med en lättare måltid. Föreningslokalen. Särskild inbjudan kommer.
24 Kl 14:00 Om brottsoffer. Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem. Silvanum.
30 Kl 14:00 Sören Strömberg spelar ”Juliga bitar" . Kaffe med ”saffransdopp”. Föreningslokalen (anmälan).

December
8   Kl 17:00 Julbord på Restaurang Kvarnen. Swahnska Kapellet underhåller.

Därutöver planerar styrelsen att bjuda in till en utfrågning med företrädare för de politiska partier, som efter valet till kommunfullmäktige, tillsammans utgör den politiska majoriteten i Gävle kommun, givet att det blir en sådan. Kanske dyker det upp ytterligare något i programutbudet

Förhoppningsvis hittar du något som lockar dig. Inbjudningarna kommer i din e-post och läggs även ut på denna hemsida under fliken "Program/på gång".

Den som vill ha promenadsällskap av en annan medlem i SPF Seniorerna Gavle  rekommenderas att komma till Heliga Trefalighetskyrkans entré på tisdagar kl 10.00. arrangemanget har ingen ledare och ni som samlas bestämmer därför själva vart ni vill gå. Jag vet att det är flera som gärna vill ha sällskap, men jag inte vilka.

Nedan följer litet aktivitetstips från Gävle kommun. Det finns länkar till dessa även på vår hemsida i samma flik som "program". Se även länken nedan.

Stadsvandring_Folder-2022_Utskrift-A4.pdf

Tillsammans med den övriga styrelsen önskar jag dig en skön och meningsfull sommar. Var rädd om dig själv!

Vänliga hälsningar,
Anders M. Johansson, ordförande
andersmjohansson1@gmail.com

PS Ljudnivån i föreningslokalen på cirka 25 kvm kan upplevas som besvärlig. Finns det någon kreativ medlem med idéer om hur vi med enkla medel (utanför oss själva) kan dämpa ljudet i föreningslokalen på Sockerbruksgatan? När vi är som flest är det 24 personer i lokalen. Styrelsen är tacksam för alla bra uppslag.