Juni 2020

Delsbo juni 2020

Kära SPF Gavle Seniorer!

Då mycket i våra liv fortfarande är begränsat till det tillåtna i karantänen, så är det bekvämt att tänka på allt som fungerar, trots allt!

Styrelsen hade ett telefonmöte för några dagar sedan. Programmakarna konstaterade att beredskap för hösten finns, men än så länge kan vi inte fastslå några datum och av det skälet inte heller publicera det som komma skall. Men jag påminner ändå om kassören Hans ord om att då vi kommer i gång med verksamheten ska det uppmärksammas på riktigt. Konkretiseringen av vad på riktigt betyder, sker sedan. Att vi även dubblerar träffarna med de nya medlemmarna känns riktigt bra och det kan till och med ske tidigare om gränserna för den tillåtna gruppstorleken ändras.

Men inte bara tankar om sådant som ska ske "sedan" utan även det som är tillgängligt nu. Hugo, ansvarig för friskvårdsgruppen lyfte fram flera aktiviteter som faktiskt är på gång: Bror Lindström har för tillfället gett ansvaret för boule till Sören Strömberg som leder spelet på måndagar klockan 10.00 vid Musikpaviljongen i Regementsparken. På fredagar kl. 10.00 bjuder Aktiva Seniorer oss välkomna att spela boule på samma ställe.

Tisdagar kl. 10.00 är det samling vid Trefaldighetskyrkans stora entré för promenad/vandring, dock icke med ledare utan det finns plats för egna initiativ vad gäller målet.

Är du intresserad av schack utomhus, kontakta Hugo Minell 070 2514009.

Catharina Hedin, KPR, skrev att en ny boendeplan för särskilt boende för äldre 2021-24, med utblick mot 2030 antas före sommaren vid Omvårdnadsnämndens sammanträde. Protokollen kommer att finnas på kommunens hemsida.

De olika boendeformerna för äldre är ett helt kunskapsområde: senior- och trygghetsboende, särskilt boende, socialtjänstlagens tillämpning, köp av insatslägenhet i anpassade fastigheter eller kö: allt detta hoppas jag att Catharina tydliggör för oss vid lämpligt tillfälle. Dessutom är det intressant att "brukare" benämning återigen diskuteras i flera sammanhang. Tänk att det är så svårt att ha en bra benämning på oss äldre, som inte diskriminerar! Har ni tänkt på hur vi ofta presenteras på bild i TV?

Så. Värmen har kommit och i och med den en lättnad i livet: vi kan ju enklare träffa vänner och anhöriga och "distansera rätt". I vår Hälsinge-karantän lyfter vi ut matbordet, sitter i en varm hörna dit nordan eller nordvästen inte når och gläder oss åt besökare. Värre är det med de minsta barnbarnen, det är svårt att distansera sig, alltså träffar vi dem enbart vinkandes under deras balkong. Men trädgården är en härlig sysselsättare och regnet här om dagen gjorde gott. Jag hoppas att sommaren fortsätter så här lämpligt, det gör ju livet så mycket enklare.

Sommarhälsningar!

Pirkko Jonsson

070-6928184