Ordförandebrev Januari 2021

  • Foto Pirkko Jonsson

Delsbo 27 januari 2021

Kära SPF Gavle Senior.

Inte ett steg gick det att ta utan art hålla ögonen stint i backen. Förra veckans regn och därpå följande kyla har gjort alla vägar till isbanor som kan vara mycket farliga för en äldre dam på den dagliga promenaden. Att solen sken från en molnfri himmel, att bergen kom till sin rätta såg jag inte men jag vet att det var så - och kom tillbaka oskadd.

Så är det också att karantäna, även nu. Det är inte bara covid -19, nu är det även något liknande från Brasilien som påverkar vår vardag, kanske mer än vad den "ursprungliga" pandemin snart för ett år sedan gjorde. Men vi vet att i stället för lättnader så kommer pandemin att påverka vår verksamhet åtminstone hela våren. Och. det är inte ens tillräckligt an vakta sina steg; vi måste veta vilka steg vi kan ta. Så det senaste mötet kom helt att handla om våra "steg". Så här bestämde vi:

Årsmötet

Enligt förbundets rekommendation senareläggs årsmötet till april alternativt maj.

Däremot är både den ekonomiska redovisningen redan klar och godkänd av revisorerna.

Verksamhetsberättelsen för 2020 är så gott som klar.

Bägge handlingarna kommer att finnas på vår hemsida inom kort.

Valberedningen föreslår att den sittande styrelsen är kvar den tid som kvarstår av verksamhetsåret 2021 och först 2022 görs valen enligt stadgarna.

Verksamhetsplanen görs då FHM ger oss tydliga signaler till vad som kommer att bli tillåtet till exempel i samband med möten och programverksamhet.

Verksamheten under våren

Friskvårdsgruppen, Ingrid och Hugo, fortsätter med promenader varannan vecka. Information kommer som vanligt per e-post.

Flera förslag om aktiviteter utomhus för max. åtta deltagare i varje grupp. Lyftes fram. Programmakarna och friskvårdana kommer att ta hand om förslagen, tidpunkterna är beroende på hur vintern övergår i vår! Förändras reglerna för aktiviteter inne, återkommer vi med förtjusning med program!

Regionala Pensionärs Rådet RPR

I synnerhet två frågor är aktuella för närvarande, nämligen Hälsovalshandboken, vilket våra representanter vill kunna lämna synpunkter på innan det fattas beslut om den. Det viktiga för oss är ju hur man definierar bemanningen på HC.

Den andra frågan handlar om att trygga kompetensen inom demensvården.

För flera år sedan tog Gavle upp frågan om att kunna kommunicera med medlemmarna via sms-funktionen. Förbundet har under en längre tid arbetat med detta och kanske är en lösning på gång under första kvartalet 21. Jag återkommer då vi fått klartecken. Fram till dess är ju vår hemsida viktiga kanalen ut. Missa inte erbjudanden om att t.ex. skaffa dig kunskaper om olika sätt att använda nätet i kommunikation med varandra.

I dag har jag använt mer tid än vanligt till att ringa till vänner som jag inte haft kontakt med på tag. Det har varit ömsesidigt givande, tror jag. Prova!

Pirkko Jonsson

070 6928184