Februari 2022 Pirrko's sista

Gävle 2 februari 2022

Kära Gavle Seniorer!

En vän påminde mig om primtal då vi sågs senast. Sådana tal är inte delbara, de är en enhet i sig.
Mina högst aktuella primtal just nu är fem (5) och sju (7). I detta sammanhang är de båda delbara.

Min femårs period som ordförande håller på att lida mot sitt slut. Åren blev olika. Jag tog över en välskött förening, det underlättade eftersom krav på omedelbar förändring av verksamheten inte var aktuellt. Men det tog tid att riktigt ”omfamna” Gavle och SPF Seniorerna som organisation.

Sedan kom tankarna på hur vi till fullo kunde utnyttja det alldeles specifika med Gavle,  nämligen vår föreningslokal. Jag tror fortfarande på ”Samtal pågår”, träffar på Sockerbruksgatan som bygger på våra medlemmars erfarenheter av arbetsliv, pensionering, hobby eller något speciellt intresse.  Visst vore det ett bra komplement till de större träffarna.

Pandemin kom och i och med den en tystnad på många plan. Några fortsatte att promenera eller spela boule, däremot fick inneaktiviteterna ge sig. Våfflor i Boulognerskogen, fåglar i Bomhus var välkomna händelser men i det stora hela omöjliggjordes kontinuerlig verksamhet på grund av FHM:s krav. Så tråkigt det blev, energin finns ju i mötet med medlemmarna.

Dock: verksamheten inriktad på KPR, Kommunala pensionärsrådet, och RPR, Regionala pensionärsrådet har fungerat utan uppehåll. Våra företrädare i bägge råden har skött sina uppdrag självständigt, kompletterat med en kontaktperson i styrelsen, för ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Styrelsens sju medlemmar, ”delbara” i allra högsta grad vilket också är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Olika kunskaper och intressen är en grund, erfarenheter från yrkeslivet en annan, dessutom är vi pensionärer gamla nog för att inte tävla med varandra utan lärt oss en del av samarbetets konst. Tack, Kära Styrelsen, det har varit roligt att verka med er alla. (Nästan alltid.) Jag önskar er all framgång.  Och förutsättningar finns tack vare god kompetens och välskött pastorat att ta hand om.

Gavles årsmötet är 17 februari är organiserat med utgångspunkt från begränsningar som råder ännu. På vår hemsida finns allt material/underlag, adressen är www.spfseniorerna.se/gavle. Eftersom både verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns bland materialet har man en god möjlighet att både läsa om det gångna året och ännu viktigare, om framtida planer. Då lämnar jag mitt uppdrag som jag gillat. Tack, kära medlemmar att ni gav mig den möjligheten!

Ett speciellt stort tack också till vår avgående kassör, Hans Norlund som inte bara skött om kassaboken utan också ordnat upp arkivet och sett till att allt fungerar i lokalen, bland annat.

Pirkko Jonsson
Avgående ordförande