December 2020

  • Foto Pirkko Jonsson

Gävle 20 december 2020

Kära SPF Gavle Seniorer

Ljuset kommer österifrån, även dessa grå dagar. Då vi flyttade till åttonde våningen vid Nobelparken, var det påtagligt: inget hinder för sikten mot öster. Men staden förändras. Vid Murengatan står ju nu två riktiga höghus, varav det ena bebos av många nöjda 65-plussare. Det andra har nu nått samma höjd som Staffanskyrkan och väntar på invånare de närmaste månaderna. Om även det huset kommer att ha god service för sina äldre boende, vet jag inte just nu men ber att få återkomma till det då jag vet.

"Mitt" hus är från 50-talet. På varje våningsplan finns fem enheter, som är planerade enligt vad som gällde på 50-talet. Att jämföra standarden från den tiden med dagens krav är inte juste: så gott som ingen ung familj flyttar till en tvåa, om ens till en trea el fyra från femtiotalet. Men många studerande, lite äldre eller äldre självboende och pensionärer, som vi, väljer att bo centralt, lagom voluminöst. För oss är detta nästan idealiskt och därför funderar jag då och då om det inte skulle finnas möjligheter att organisera omsorg på ett sätt som anpassas till sådana här hus som från början inte planerats för någon form av central service. Vore det helt orealistiskt att samordna en del av hemtjänst anpassat till behoven som av naturliga skäl finns i ett hus som detta? Det är ju ganska många som idag – eller imorgon – har behov av att köpa tjänster för att kunna bo kvar. Jag har naturligtvis fått frågan om hur det kunde genomföras. Jag har inget svar, jag karantänar ju och skulle behöva grupparbeta för att på allvar undersöka om idén vore livskraftig. Nå, sedan.

Livskraftigt är Gavle i varje fall även om det i dagens läge realiseras i få konkreta åtgärder.

Av våra medlemmar är det ett hundratal som saknar e-post och en del även smart telefon. Därför kontaktar vi i styrelsen samtliga medlemmar som vi inte når via våra "normala" kanaler. Det arbetet är i gång och känns väldigt meningsfullt.

Hugo och Ingrid fortsätter att leda promenader var annan vecka med uppehåll under jultiden. Följ vår hemsida www.spfseniorerna.se/gavle för att hålla dig informerad! Från hemsidan eller "Mina sidor" med lösenordet gbg1939, kan du också nå SPF Seniorernas eget intranät.

På Facebook finns SPF Seniorerna Gästrikland. - Kanske är det en positiv sak att nu ägna en del av tiden för att bli delaktig och kunnig i olika digitala lösningar!

I förra brevet hade jag en rapport från Kommunala Pensionärs Rådet (KPR). Kanske redan i januari är det dags för Regionala Pensionärs Rådet (RPR) där bl a IVO rapporten gett anledning till en del skriftväxling mellan våra representanter och regionens företrädare. En annan fråga är Hälsovalshandboken som jag hoppas kunna informera om efter julen. Vad gäller förbundet: "Senioren" ÄR en bra informationskälla! Några nya förmåner har tillkommit, påpekar kassören.

2020 är på väg mot sitt slut. Visst är det mörkt på kvällarna och visst är dagarna grå men då jag ser över staden en sådan här sen kväll blir jag uppiggad av alla sätt människorna försöker ljusa upp det mörka. Girlanger, stjärnor, adventsljusstakar ser ut att hänga nästan fritt i det svarta.

Och nästa gång vi hörs går vi mot ljusare tider.

Mitt telefonnummer finns där nere med avsikt. Ring mig gärna, med en fråga, en undran, en önskan, eller bara prata lite om hur du tänker ta julen i besittning!

God Jul och Gott Nytt År

Pirkko Jonsson

070 6928184