Augusti 2020

Augusti 2020

Gävle 20 augusti 2020

SPF Gavle Seniorer!

Styrelsen hade en livlig diskussion om vilka aktiviteter som vore möjliga att erbjuda under rådande situation. Med viss sorg i hjärtat kom vi fram till att det vore ett misstag, om vi på egen hand började tolka FHM:s rekommendationer, eller göra aktiviteter som förbundet skarpt avråder ifrån, nämligen att vara fler än en (två i vissa fall) i en bil eller ha gruppaktiviteter där vi inte kan garantera rekommenderade avstånd mellan deltagarna.

Men det är inte bara rekommendationer om vad som är lämpligt i dessa tider, som begränsar oss. Vår planerade svamputflykt "torkade in": utan regn ingen svamp! Föredrag på Silvanum: för riskfyllt även med begränsat deltagarantal. Så vi får nöja oss med aktiviteter som erbjuds av olika arrangörer och organisationer. Listan finns på vår hemsida, där det också finns information om bland annat den fortsatta schackturneringen utomhus varannan tisdag. Kontakta Hugo Minell om du vill ha närmare information.

I mitt förra brev undrade jag om någon av er deltagit i de ledarlösa promenaderna på tisdagarna kl 10.00, med samling vid Heliga Trefaldighetskyrkan. Den möjligheten finns fortfarande men än så länge utan ledare. Friskvårdsgruppen återkommer när de ledarledda promenaderna startar.

Vi hänvisar ofta till hemsidan vad gäller aktuell information från föreningen, aktiviteterna annonseras enbart i undantagsfall i tidningarnas föreningsnytt, den vanliga informationsvägen är – förutom hemsidan - e-post! Du som inte får våra e-postmeddelanden: meddela din e-adress till vår medlemsansvariga Agneta Bertilsson.

Styrelsen beslutade att fortsätta arbeta med den ofrivilliga ensamheten, nu genom att erbjuda telefonkontakt – en möjlighet att motverka ensamhet:

Redan före coronapandemin hade situationen med ofrivillig ensamhet i vårt samhälle getts ökad uppmärksamhet. Med den sociala – fysiska – distanseringen är det mycket som pekar på att den ofrivilliga ensamheten ökar. Inom SPF Gavle har styrelsen därför kommit fram till att medverka till att telefonkontakt upprättas mellan medlemmar som tycker att det kan vara trevligt. Även om vi har nära och kära, kan vi alla ha ett behov att ibland prata med någon utanför den kretsen.

Kanske skulle du uppskatta att ibland prata på telefon med en annan medlem i SPF Seniorerna Gavle? Många gånger är det mer som förenar oss, än vad som skiljer oss åt.

Om det låter intressant, gör du så här:

Hör av dig till styrelsens kontaktperson Anders M Johansson. Han nås dagtid på telefon 070-3321926. Utifrån vad ni kommer överens om, försöker Anders att hitta en möjlig "telefonkompis". Allt förutsätter förstås att det åtminstone finns minst två medlemmar som skulle uppskatta att lära känna någon per telefon. - Diskretion, hederssak!

Näst styrelsemöte är 10 september och innan dess har även distriktet haft sin årsstämma. Kanske hinner vi också få nya besked från FHM, det vore fint med lite lättnader. Fram till dess: karantäna gott!

Pirkko Jonsson

070 6928184