April 2022

Ordförandebrev april 2022

                                                                                Gävle den 7 april April 2022
Hej, Gavle-medlem!

Tillsammans är vi nästan 600 medlemmar. Annorlunda uttryckt omsluter vi tre
generationer. Sammantaget har vi massor av kunskaper och erfarenheter.
Våra enskilda önskemål och möjligheter varierar givetvis. Gavles ambition är
ändå att kunna erbjuda var och en något som lockar. Självklart måste av den
anledningen verksamhetsutbudet variera.

Bokcirklar, canasta, boule, schack, vinprovningar, vandringar, filmkvällar,
gemensamma måltider samt - inte minst - andra träffar av varierande slag
och omfattning, är aktiviteter som täcker det mesta, om än inte allt. Över tid är
det välgrundat att beskriva utbudet som varierat. Utöver dessa aktiviteter
bedrivs det lokal och regional opinionsbildning med fokus på seniorers behov
och önskemål. Viktigast av allt är den sociala dimensionen.

Gavle har något som skiljer oss åt från övriga lokalföreningar inom SPF
Seniorerna. Det är lokalen på Sockerbruksgatan 46 på Söder. Den ger
styrelsen särskilt goda möjligheter att fånga upp även mer ”smala” önskemål
bland oss medlemmar. Om du ger dig tillkänna, lovar jag att se vad som kan
göras för att möta upp dessa. Du når mig på e-postadressen andersmjohansson1@gmail.com .

Vad Gavle än sysslar med, hoppas jag att du har roligt och trevligt när du
deltar i en aktivitet i Gavles regi. När alla bjuder till blir det så. I dessa tider,
när ett anfallskrig pågår i Sveriges närområde, är det särskilt viktigt kunna
koppla av och i möjligaste mån umgås med andra. Du som följer
rapporteringen om Ukraina, kan inte undgå att bli illa berörd.

Om en vecka börjar påskhelgen 2022. Jag hoppas att du kommer att känna
glädje över något eller någon som är betydelsefull för dig. GLAD PÅSK!

Anders M. Johansson
Ordförande i SPF Seniorerna Gavle