April 2021

Gävle 25 april 2021

Kära SPF Gavle Seniorer!

”Isolering som den hemsamhet många av oss nu lever i … är kort sagt ett djupt onaturligt tillstånd för människor.” ”Våra hjärnor är inte gjorda för att gå i karantän. Vetenskapen visar att vi rent av blir dummare av att leva en längre tid utan intryck och samvaro med andra människor.”

Detta skrev journalisten Kristofer Ahlström i DN den 13 april. Läs artikeln! Den beskriver så väl vad sannolikt många av oss upplevt under karantänen. De bortglömda orden, energin som svajar, läslusten som periodvis försvinner, för att inte prata om den försvunna lusten att laga mat. Minst två gånger om dagen. Allt detta på grund av isoleringen som dock är litet mindre påfrestande då ljuset kom tillbaka. Och vaccinationerna börjat ge effekt!

Fast mindre än vad vi hoppades på: det gäller fortfarande att inte göra det som kanske effektivast skulle bryta hemsamheten, nämligen både månadsmöten på Silvanum och mindre tillställningar i vår Lokal på Sockerbruksgatan, möten för nya medlemmar och gratulationsluncher för nyblivna 80-åringar. Allt detta får vi ha framför oss, nu gäller träffar i mindre grupper utomhus.

Så är tolkar vi i styrelsen detta just nu:

Den 7 maj anordnar vi en fågelexkursion. Christer Grönwald är vår ciceron, några andra av oss grillar korv. För att kunna organisera detta på ett tryggt sätt vill vi att intresserade anmäler sig senast 5 maj. All information finns på www.spfseniorerna.se/gavle och i e-post meddelanden som skickats ut

Årsmötet anordnas också nästan-ute i Sångarpaviljongen i Regementsparken den 3 juni. All information om mötet kommer att finnas på hemsidan (se ovan!)  men i dag finns det ännu en liten osäkerhet om detta sätt att genomföra årsmötet är tryggt nog. Styrelsen kommer att fatta beslut om det vid nästa möte i maj.

Friskvårdsgruppens promenader fortsätter som planerat, på tisdagar jämna veckor.

Folkhälsovecka med SPF som arrangör  pågår från 17 maj till 21 maj. Aktiviteterna är  företrädesvis i Boulongerskogen,  programmet kommer att finnas på hemsidan.

Så här försöker vi bryta hemsamheten och även om Kristofer Ahlström tror att kulturupplevelser är vad som behövs för att ”väcka skallen ur sin slummer” så hoppas vi att våra uteaktiviteter ändå är en bit på vägen mot normalitet i livet. Och tröserikt är det att psykiatern Anders Hansen konstaterar att ”tankemässiga förmågor verkar normaliseras efter att lockdown lyfts. Vi studsar tillbaka. Det har man också kunnat se på  tidigare studier av isolering, innan covid”.

I avvaktan på det ha en skön sista april och första maj!

Pirkko Jonsson,  070 6928184