Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 för SPF Seniorerna Gavle ägde rum:
Torsdagen den 17 februari 2022 i vår möteslokal.

Bildtexter:
Pirrko lämnar ordförandeklubban till vår nya ordförande Anders Johansson och Hans lämnar kassakistan vår nya kassör, Caisa Hamilton.

Vi tackar båda för ett fantastiskt arbete under många år och till all lycka i framtiden.

Ett citat från vår nya ordförande:
Bästa medlem,
Vid det till formen annorlunda årsmötet 2022 i torsdags, valdes jag till ordförande för SPF Seniorerna Gavle för ett år. Jag tackar för förtroendet. I uppdraget efterträder jag Pirkko Jonsson, som efter fem år valt att lämna ordförandeskapet. Pirkko återfinns numera i valberedningen. De som nu har lämnat styrelsen kommer att avtackas vid nästa månadsträff. 
Tillsammans med övriga i styrelsen är jag beredd att - med stöd av de upphävda coronarestriktionerna - starta upp verksamhet igen. Pandemin är visserligen inte över, men om man har tre vaccindoser och inget förkylningssymtom, är det generellt sett lämpligt att börja träffas igen. Personer med starkt nedsatt immunförsvar bör fortsatt vara försiktiga. Alla 80+ bör dessutom ta en fjärde dos. Det dröjer nog inte länge innan det även gäller de som är yngre än så.
Slut citat.

Styrelsen har allt sedan pandemins utbrott anpassat verksamheten till gällande allmänna råd och restriktioner.
Närmast berördes årsmötet. Det saknades förutsättningar att genomföra detta enligt normala rutiner. Det var varken lämpligt eller möjligt att genomföra ett fysiskt möte.

Styrelsen övervägde olika alternativ och kom fram till att ett röstningsförfarande via mejl var den bästa lösningen ur ett medlemsperspektiv:
Årsmötet genomfördes den 17 februari 2022 som planerat i vår möteslokal.
Senast den 2 februari lades handlingarna till årsmötet upp på vår hemsida.
Denna information skickades också som e-post den 1 februari till alla medlemmar som har det och som brev till alla övriga medlemmar. Röstningen genomfördes genom att skicka ett svar till SPF Seniorerna Gavle.

Totalt inkom 46 röster via mejl till årsmötet, samtliga röstade ja till styrelsens alla öfrslag. Se årsmötesprotokollet nedan.

Årsmötesprotokoll 17 feb 2022.pdf
Styrelse och Funktionärlista 2022.pdf

Länkar till samtliga årsmöteshandlingar finns nedan för läsning eller nedladdning:

Gavle årsmötet 2022 brev.pdf
SPF Årsmötet 2022 Föredragningslista.pdf
Budget 2022-Avgift 2023 förslag .pdf
Res.-Balansräkn. 2021 -ej underskrift 7 (2) - kopia.pdf
Revisionsberättelse 2021.pdf
SPF Valberedningens förslag 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2021 Slutlig.pdf
SPF Verksamhetsplan 2022.pdf