Lite nytt i sommarbrevet från vår ordförande, maj 2022