Nytt ordförandebrev för september, med mera

Idag publicerar vi ett nytt ordförandebrev för september 2022. Denna gång skrivet av vår vice ordförande Ingrid Sikjö.
Men det finns även nyheter under flikarna Friskvård och Schack under rubriken Program