Ordförandebrev februari 2022

Nu har Pirrko publicerat sitt sista ordförandebrev som ordförande.