Boule gruppen SPF & PRO

Boule spelas sommartid på egen bana och Mattcurling spelas vintertid inomhus på Folkets-Hus.