Video inspelningar vid möten och träffar

Uppdaterades: 13 maj 2020

Furans "Webbteam" Kurt och Eva Bäckvall medverkar ofta vid sammankomster: föreningsträffar, danskvällar mm. och gör egna video inspelningar bildreportage. lämpligt material att använda vid föreningens möten och träffar

Publicerades: 28 december 2019 Uppdaterades: 13 maj 2020